Odgovorno prema okolini

Odgovorno prema okolini
23. april 2024.

Moda ima značajan uticaj na okolinu stoga briga za nju u modnoj industriji postaje sve značajnija tema. I u Lisci nekim pristupima proizvodnji smanjujemo negativne uticaje na planetu. Sve je to značajan korak prema odgovornijem delovanju i trajnijim proizvodima.

Pristupi proizvodnji nekih materijala kupaćih prijateljski su prema prirodi i uključuju korištenje recikliranih materijala, iskorištavanje sunčeve energije prilikom proizvodnje pletiva te smanjenu potrošnju vode prilikom štampanja. 

U kolekciji kupaćih upotrebu recikliranih materijala i drugih prema prirodi prijateljskih pristupa proizvodnji materijala nalazimo u serijama Iceland, Quito, Toulouse i Viviero.

Trajno i odgovorno. Za budućnost naše planete.
© 2023 Lisca d.o.o. Sva prava zadrzana.