Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

OPŠTI USLOVI PRODAJE


Sadržaj Internet stranice Lisca.com i Cheek.eu i svih njenih varijanti (u daljnjem tekstu: Lisca.com) je vlasništvo preduzeća Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovenija, a Lisca-Beograd d.o.o., Pere Velimirovića 2a, Beograd, Srbija je firma ćerka Lisca d.d., Slovenija i vlasnik je Internet stranice Lisca.rs. Upotrebom Internet stranice Lisca.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Lisca – Beograd d.o.o. i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici Lisca.rs.
U Internet prodavnici Lisca.rs mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije.
Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.
Lisca – Beograd d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici Lisca.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti
Lisca – Beograd d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice Lisca.rs i njenog sadržaja.
Lisca – Beograd d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Lisca – Beograd d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Lisca.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Ograničeno pravo upotrebe
Posetioci Internet stranice Lisca.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Lisca – Beograd d.o.o. je zabranjena.

3. Registracija koristnika
U Internet prodavinici Lisca.rs možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim ne registrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu Lisca.rs
Krajnji potrošač u Internet prodavnici Lisca.rs je isključivo registrovani korisnik odnosno neregistrovani korisnik (gost), koji kupuje proizvode za lične potrebe.
U Internet prodavnici Lisca.rs kupac je isključivo fizička osoba.

4. Zaštita privatnosti
Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici Lisca.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Lisca - Beograd d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.
 
Upoznajte se i sa uslovima POVRATA, DOSTAVOM i načinima PLAĆANJA e-shopa Lisca.


5. Prijava na e-novosti
Korisnici se mogu prijaviti na e-novosti kojima ih Lisca obaveštava o svojim novostima u ponudi u e-shopu i trgovinama, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na listu primaoca e-novosti koja je ujedno i baza za potrošačke pogodnosti koje Lisca povremeno nudi svojim korisnicima. Jedna osoba ima pravo na bonitet u jednoj akcijskoj aktivnosti samo jedanput, bez obzira na broj upisanih elektronskih adresa vezanih uz individualnu fizičku osobu.