Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

Opšti uslovi korišćenja

Lisca d.o.o.
Borska 92e, 11090 Beograd

Matični broj: 17144600
PIB: 100179091
Šifra delatnosti: 4771

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Lisca d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.lisca.rs.


O B A V E Š T A V A

- da je sadržaj Internet stranice Lisca.com i svih njenih varijanti (u daljem tekstu: Lisca.com) vlasništvo preduzeća Lisca d.o.o., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovenija, a da je Lisca d.o.o., Borska 92e, Beograd, Srbija firma ćerka Lisca d.o.o., Slovenija i vlasnik je Internet stranice Lisca.rs. Upotrebom Internet stranice Lisca.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Lisca – Beograd d.o.o. i korisnici sa opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici Lisca.rs.


- da u internet prodavnici Lisca.rs mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Republike Srbije.

- da su opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Republike Srbije.

- da se prodaja  robe putem internet sajta www.lisca.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Lisca d.o.o., Beograd Borska 92e, mat.br. 17144600, PIB: 100179091, Tel.: +381113510553, www.lisca.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected]

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.lisca.rs.


- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.lisca.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.lisca.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe 140,00 rsd.

- poručenu robu isporučujemo u roku od najviše 14 radnih dana putem kurirske službe;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici www.lisca.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.lisca.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili avansno po predračunu na tekući račun preduzeća br. 325-9500700191298-56 

- da u slučaju prijema robe potrošač ako isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice;


Ograničenje odgovornosti

Lisca – Beograd d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice Lisca.rs i njenog sadržaja.

Lisca – Beograd d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Lisca – Beograd d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Lisca.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.


Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora.


Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice Lisca.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Lisca – Beograd d.o.o. je zabranjena. Lisca – Beograd d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici Lisca.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.
S poštovanjem,
Vaša Lisca